Zásady ochrany osobních údajů

Obecné informace

 1. Provozovatelem internetové stránky choinkizdani.pl je Agnieszka Pawełek Firma Handlowo- Usługowa Pawełek, Lazurowa 17 32-640 Zator, NIP: 5492302688
 2. Internetová stránka shromažďuje informace o uživatelích a jejich chování těmito způsoby:
 3. Prostřednictvím informací dobrovolně zadaných do formulářů.
 4. Uložením souborů cookie do koncových zařízení (tzv. „cookies“).
 5. Shromažďováním protokolů webového serveru hostujícím operátorem lh.pl působícím na adrese lh.pl

Informace ve formulářích.

 1. Internetová stránka shromažďuje informace poskytované dobrovolně uživatelem.
 2. Internetová stránka může také ukládat informace o parametrech připojení (čas, IP adresa)
 3. Údaje ve formuláři nejsou sděleny třetím stranám, pouze se souhlasem uživatele.
 4. Údaje poskytnuté ve formuláři mohou představovat soubor potenciálních zákazníků, zaregistrovaných provozovatelem internetových stránek v registru vedeném generálním inspektorem pro ochranu osobních údajů.
 5. Údaje poskytnuté ve formuláři jsou zpracovány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem zpracování žádosti o službu nebo obchodního kontaktu.
 6. Údaje poskytnuté ve formulářích můžou být poskytovány subjektům, které technicky poskytují některé služby – zejména se jedná o poskytování informací o vlastníkovi registrované domény subjektům, které jsou provozovateli internetových domén (zejména vědecká a akademická počítačová síť jbr – NASK), internetovým stránkám platebních služeb nebo jiným subjektům, se kterým Provozovatel webových stránek v této oblasti spolupracuje.

Informace o souborech cookies.

 1. Internetová stránka používá soubory cookies.
 2. Soubory cookie (tzv. „cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele internetové stránky a jsou určeny k používání internetových stránek. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, jejich čas uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.
 3. Subjektem umísťujícím soubory cookie do koncového zařízení uživatele internetových stránek a přistupující k nim je provozovatel internetových stránek.

Cookies se používají pro následující účely:

 • vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé internetových stránek používají internetové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
 • udržování relace Uživatele internetové stránky (po přihlášení), díky čemu uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce internetové stránky;
 • určení uživatelského profilu za účelem zobrazení mu přizpůsobených materiálů v reklamních sítích, zejména v síti Google.
 1. Web používá dva základní typy cookies: „relační“ cookies (session cookies) a „trvalé“ cookies (persistent cookies). Relační soubory cookie jsou dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele, dokud se uživatel neodhlásí, neopustí internetovou stránku nebo nevypne software (internetový prohlížeč). Trvalé soubory cookie se ukládají na koncovém zařízení uživatele po dobu stanovenou v parametrech souborů cookie nebo do doby, než je uživatel odstraní.
 2. Software pro procházení internetových sránek (webový prohlížeč) obvykle ve výchozím nastavení umožňuje ukládat cookies na koncovém zařízení uživatele. Uživatelé internetové stránky můžou v tomto ohledu změnit nastavení. Internetový prohlížeč umožňuje mazat a blokovat soubory cookies. Podrobné informace o tomto tématu jsou obsaženy v nápovědě nebo dokumentaci používané uživatelem internetového prohlížeče.
 3. Omezení používání cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.
 4. Cookies umístěné na koncovém zařízení Uživatele internetových stránek můžou také využívat spolupracující a partneři provozovatele internetových stránek.
 5. Doporučujeme si přečíst zásady ochrany osobních údajů těchto společností a seznámit se s pravidly používání souborů cookie používaných ve statistice: Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics
 6. Cookies mohou být použity reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým uživatel internetové stránky používá. Za tímto účelem můžou ukládat informace o navigační cestě uživatele nebo o čase stráveném na dané stránce.
 7. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděných reklamní sítí Google, může uživatel pomocí nástroje https://www.google.com/ads/preferences/ prohlížet a upravovat informace odvozené ze souborů cookie pomocí nástroje https://www.google.com/ads/preferences/

Protokoly serveru.

 • Informace o chování některých uživatelů podléhají přihlášení do vrstvy serveru. Tato data se používají pouze ke správě internetových stránek a k zajištění co nejefektivnějších služeb poskytovaných internetovou stránkou.
 • Zobrazené zdroje jsou identifikovány pomocí URL adresy. Registraci může navíc podléhat:
 • čas přijetí dotazu,
 • čas odezvy,
 • název klientské stanice – identifikace provedená pomocí protokolu HTTP,
 • informace o chybách, ke kterým došlo během implementace transakce HTTP,
 • URL adresa stránky, kterou uživatel dříve navštívil (odkaz na referrera) – pokud byl web přístupný prostřednictvím odkazu,
 • informace o prohlížeči uživatele,
 • Informace o IP adrese.

Výše uvedená data nejsou spojena s konkrétními lidmi, kteří navštěvují internetovou stránku.

Výše uvedená data se používají pouze pro účely správy serveru.

Poskytování údajů.

Údaje jsou externím subjektům poskytovány pouze v mezích povolených zákonem.

Údaje umožňující identifikaci fyzické osoby jsou zpřístupněny pouze se souhlasem této osoby.

Od provozovatele může být požadováno, aby poskytoval informace shromážděné webovým serverem oprávněným subjektům na základě zákonných žádostí v rozsahu vyplývajícím z žádosti.

Správa souborů cookie – jak dát a odvolat souhlas v praxi?

Pokud uživatel nechce přijímat cookies, může změnit nastavení svého prohlížeče. Vyhrazujeme si, že deaktivace souborů cookie nezbytných pro autentizační procesy, bezpečnost, udržování uživatelských preferencí může být obtížná a v extrémních případech může zabránit použití internetových stránek.

Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte si webový prohlížeč / systém ze seznamu níže a postupujte podle pokynů: